Kurullar


TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN
R. Cankon Germiyanoğlu
II.BAŞKAN
Ateş Kadıoğlu
GENEL SEKRETER
Selahittin Çayan
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Volkan Tuğcu
SAYMAN
M. Selçuk Sılay
ÜYELER
Oğuz Ekmekçioğlu
M. Sakıp Erturhan
Abdurrahim İmamoğlu
Hakan Kılıçarslan
Rahmi Onur
İsa Özbey