Bilimsel Program

  Programı indirmek için tıklayınız.
  26 Ekim 2018, Cuma
ANA SALON
13.00 - 14.00 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
13.00 - 13.15 Robotik radikal prostatektominin gelişen endikasyonları ve güncel durum
13.15 - 13.30 Prostat kanserinde lenf nodu diseksiyonu zorunlu mu?
13.30 - 13.45 Radyoterapi sonrası kurtarma radikal prostatektomi
13.45 - 14.00 Radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal nükste kurtarma lenf nodu diseksiyonu
14.00 - 15.30 EULİS OTURUMU
14.00 - 14.20 Metabolic evaluation of stone forming cases: In whom and to what extent?
14.00 - 14.10 Limited metabolic evaluation is enough in the majority of the cases !! No need for time consuming and inconclusive evaluations
14.10 - 14.20 Extensive evaluation is highly important !! An effective preventive medical management bases on this approach
14.20 - 14.25 Discussion
14.25 - 14.55 Surgical management of complex stone cases
14.25 - 14.35 Standart PNL is still the most effective approach !!
14.35 - 14.45 Do not force sole PNL - Combined approach is the treatment of choice with high sucess rates and mited punctures !!
14.45 - 14.55 Mini-PNL : Miniaturized approach for complex stones - same success rates with limited complications
14.45 - 15.00 Discussion
15.00 - 15.30 Surgical management of 1-2 cm pediatric stones? What is the best approach ?
15.00 - 15.15 Miniaturization concept changed our approach for PNL : High success rates with limited invasiveness !! 
15.15 - 15.30 SWL in pediatric cases : Still alive, still effective in moderate sized stones with its real noinvaziveness !!                 
15.30 - 15.45 Ara
15.45 - 16.45 İNKONTİNANS/FONSİYONEL ÜROLOJİ OTURUMU
15.45 - 15.50 Otolog fasya - Transobturator midüretral sling
15.50 - 15.55 Anterior vajinal duvar örme
15.55 - 16.00 Anterior vajinal duvar askısı
16.00 - 16.05 Sakrospinöz ligaman fiksasyonu
16.05 - 16.10 Nüks vezikovajinal fistül onarımı
16.10 - 16.20 Sakral nöromodülasyon
16.20 - 16.25 Kateterize edilebilir kontinan diversiyon
16.25 - 16.30 Transkorporeal artifisyel üriner sfinkter
16.30 - 16.35 Ventral Onlay BMG Üretroplasti
16.35 - 16.40 Dorsal Onlay BMG Üretroplasti
16.40 - 16.45 Posterior üretroplasti
16.45 - 17.45 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
16.45 - 17.15 Lokal ileri evre prostat kanserinde radikal prostatektomi: onkolojik ve fonksiyonel sonuçları
  Robotik (15 dakika)
  Açık (15 dakika)
17.15 - 17.45 Oligometastatik prostat kanserinde tedavi:
  Ürolog (10 dakika)
  Radyasyon Onkoloğu (10 dakika)
  Medikal Onkolog (10 dakika)
SALON 1
13.00 - 15.45 ANDROLOJİ OTURUMU
  Androlojik acillerde tedavi algoritmi (slayt + video gösterimi destekli)
13.00 - 13.10 Moderatör:
13.10 - 13.20 Priapizm
13.20 - 13.30 Penil fraktür
13.30 - 13.40 Testis torsiyonu
13.40 - 13.50 Fimozis/sünnet komplikasyonu
13.50 - 14.00 Uretra yaralanması
  PANEL
  Obezite, radikal pelvik cerrahiler ve orgazm, ereksiyon ve ejakulasyon fonksiyonları (60 dak)
14.00 - 14.15 Obezite ve ürolojik kanserler
14.15 - 14.30 Obezitede ereksiyon, ejakulasyon ve orgazm ilişkisi ve tedavisi
14.30 - 14.45 Radikal pelvik cerrahiler sonrası ED’yi nasıl tedavi ederim
14.45 - 15.00 Radikal pelvik cerrahiler sonrası orgazm ve ejakulasyon sorunlarını nasıl tedavi ederim
  PANEL
  BPH tedavisinde yeni yaklaşımlar (45 dak)
  Moderatör:
15.00 - 15.15 Tedavi kararında etkili faktörler (PSA; ED varlığı vs)
15.15 - 15.30 Medikal tedavide güncelleme: İlaç farklılıkları, karşılaştırmalı çalışmalar
15.30 - 15.45 Minimal invaziv cerrahi tedavide en iyisi hangisi?
15.45 - 16.45 PENİL PROTEZ KURSU
15.45- 16.05 Penil protez teknolojisinde yenilikler
16.05 - 16.25 Standart penil protez implantasyonu
16.25 - 16.45 Penil protez implantasyonunda komplikasyonların yönetimi
16.45 - 18.15 ENDOÜROLOJİ OTURUMU
  Prostat Kanserinde Endoürolojik Yöntemler Paneli
16.45 - 17.00 Brakiterapide güncel durum
17.00 - 17.15 Kriyoablasyon/HİFU
17.15 - 17.30 Laparoskopik radikal prostatektomi
17.30 - 17.45 Robotik radikal prostatektomi
17.45 - 18.00 Robotik perineal radikal prostatektomi   
18.00 - 18.15 Tartışma
SALON 2
13.00 - 15.00 İNKONTİNANS/FONSİYONEL ÜROLOJİ OTURUMU
13.00 - 13.30 Panel: BPH ve aşırı aktif mesane olguları
13.30 - 13.40 Kadınlarda üretral ve paraüretral hastalıkla
13.40 - 13.50 Rekürren üriner sistem enfeksiyonları: İmmünite, biofilm tabaka ve klinik önlem
13.50 - 14.00 İnterstisyel sistitte intravezikal tedaviler
14.00 - 14.10 MUS sonrası denovo sıkışmanın yönetimi
14.10 - 14.20 Fonksiyonel ürolojide robotik cerrahi uygulamalar
14.20 - 14.30 Hipoaktif mesanede medikal ajanlar kullanalım mı?
14.30 - 15.00 Panel: Postprostatektomik inkontinans
15.00 - 15.15 Ara
15.15 - 16.15 MAKALE NASIL YAZILIR?
15.15 - 15.25 Makalede yazarlar ve başlığın seçimi ve özetin yazımı
15.25 - 15.35 Makalede giriş bölümü nasıl yazılır?
15.35 - 15.45 Makalede gereç ve yöntem kısmı nasıl yazılır?
15.45 - 15.55 Makalede bulguların yazılması ve tablo ve şekillerin kullanımı
15.55 - 16.05 Tartışma bölümü nasıl yazılır?
16.05 - 16.15 Kaynakların yazımı ve atıf düzenleme programlarının kullanımı
16.15 - 16.45 ÜROLOJİ TARİHİ OTURUMU
16.45 - 18.30 SÖZLÜ SUNUMLAR-1
SALON 3
13.00 - 14.00 RIRC KURSU
13.00 - 13.15 Ekipman-donanım
13.15 - 13.30 Adım adım teknik
13.30 - 13.45 Zorlu olgularda RİRC   
13.45 - 14.00 RİRC’de komplikasyonlar ve korunma
14.00 - 15.30 Ara
15.30 - 16.30 PNL KURSU
15.30 - 15.40 Akses teknikleri
15.40 - 15.50 Adım adım teknik 
15.50 - 16.00 Mini, ultra-mini, micro-PCNL    
16.00 - 16.10 PCNL’ de komplikasyonlar ve korunma  
16.10 - 16.20 PCNL’ de EAU guideline önerileri  
16.20 - 16.30 Tartışma
16.30 - 18.15 VİDEO SUNUMLARI-1
 
  27 Ekim 2018, Cumartesi
ANA SALON
07.00 - 08.15 BAŞARILI BİLDİRİLER OTURUMU
08.15 - 09.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
09.00 - 12.30 ESU SESSION
09:00 - 09:05 European School of Urology: A unique possibility for urological education
09.05 - 09.25 EAU Guidelines recommendations on Imaging in prostate cancer
09.25 - 09.45 Screening and active surveillance for prostate cancer
09.45 - 10.05 Surgical management of lymph node metastases
10.05 - 10.30 Interactive case discussion
10.30 Break
11.00 Genetics and diagnostics in bladder cancer
11.20 Cystectomy vs radiotherapy for bladder cancer
11.40 Role of systemic therapy in bladder cancer: Chemotherapy versus check point inhibitors
12.00 Interactive case discussion
12.30 Close
12.30 - 13.15 UYDU SEMPOZYUMU
13.15 - 14.00  Yemek
14.00 - 14.45 UYDU SEMPOZYUMU
14.45 - 17.45 ESUT SESSION
  Advances in RIRS
  Advances in PCNL
  Advances in Laparoscopy
17.45 - 18.30 ASİSTANLAR YARIŞIYOR
SALON 1
8.Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi
08.00 - 09.00 Kayıt
09.00 - 09.30 Açılış konuşmaları  
  KONFERANS 1
  Oturum Başkanı: Nevin Kanan
09.30 - 10.00 Ürolojide Hemşirelik Araştırmaları
10.15 - 10.30 Tartışma
10.30 - 11.00 Ara
  PANEL 1
  Mesane Kanserinde Tedavi ve Bakım
  Oturum Başkanı: Ayfer Özbaş
11.00 - 11.20 Mesane Kanseri ve Komplikasyonları
11.20 - 11.40 Mesane Kanseri  Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım
11.40 - 12.00 Stoma İle Yaşam
12.00 - 12.20 Mesane Kanserinin Konservatif Yönetimi
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30  Yemek
  KONFERANS 2
  Üroloji Hastasında Sıvı - Elektrolit İzlemi
  Oturum Başkanı: Nurhan Bayraktar
13.30 - 14.00 Sıvı Elektrolit Asit - Baz Dengesini Sürdürmede Hemşirenin Rolü
14.00 - 14.15 Tartışma
  PANEL 2
  Laparoskopik Cerrahide Bakımın Sürdürülmesi
  Oturum Başkanı: Emine İyigün
14.15 - 14.35 Laparoskopik  Cerrahide Hemostaz
14.35 - 14.55 Laparoskopik Aletlerin Temizliği ve Sterilizasyon Protokolü
14.55 - 15.10 Tartışma
15.10 - 15.30  Kahve Arası
  KONFERANS 3
  Oturum Başkanı: Ümmü Yıldız Fındık
15.30 - 16.00 Üroloji Hastasında Ağrı Yönetimi
16.10 - 16.15 Tartışma 
16.15 - 17.15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanı: Ezgi Seyhan Ak, Elif Gezginci
SALON 2
14.00 - 14.45 TÜAK TOPLANTISI (Kapalı oturum)
14.45 - 17.45 TÜRKİYE ESRU OTURUMU
  28 Ekim 2018, Pazar
ANA SALON
08.00 - 10.00 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
  Kasa invaze olmayan mesane kanserinde varyant histoloji ve klinik önemi
  Kasa invaze olmayan mesane kanserinde güncel ve gelecek vaat eden tedaviler
  Radikal sistektomide ERAS protokolü
  Mesane kanserinde genişletilmiş lenf nodu diseksiyonunun rolü
  Mesane kanserinde immünoterapi
  Mesane kanseri zor olgular- Panel
10.00 - 10.45 UYDU SEMPOZYUMU
10.45 - 12.45 TÜD-ESFFU ORTAK TOPLANTISI
10.45 - 11.00 EAU Kılavuzları AAM’de en iyi medikal tedavi yaklaşımını gösteriyor mu?
11.00 - 11.20 Update on the indications of botulinum toxin type A for bladder dysfunctions
11.20 - 11.35 SUI tedavisinde EAU 2018 güncellemeleri
11.35 - 11.55 What is new in the treatment of post-prostatectomy male stress incontinence?
11.55 - 12.15 Reconstruction of radiation induced urethral strictures 
12.15 - 12.45 Karşıtlıklar paneli: Ön ve arka kompartman onarımlarında
  - ‘’neden meş kullanmam?’’
  - ‘’neden meş kullanırım?’’
12.45 - 13.30  Yemek
13.30 - 14.15 UYDU SEMPOZYUMU
14.15 - 16.15 TÜD-ESFFU Ortak Toplantısı
14.15 - 14.35 Urethral reconstruction update - a Texan perspective 
14.35 - 14.55 Bulber üretral darlıkların yönetimi
14.55 - 15.15 Genitourinary trauma review
15.15 - 15.35 Management of bladder dysfunction in SCI patients
15.35 - 15.50 Videolar eşliğinde augmentasyon sistoplasti: Ne zaman, nasıl?
15.50 - 16.15 Panel: Vesicovaginal fistula surgeries: Which method, when?
16.15 - 16.30 Ara
16.30 - 17.15 UYDU SEMPOZYUMU
17.15 - 18.15 AVRASYA ÜROLOJİ OTURUMU
17.15 - 17.30 Salvage radical prostatectomy for recurrence of prostate cancer after radiotherapy
17.30 - 17.45 HOLEP. Safe and effective for big prostate
17.45 - 18.15 Testis Cancer - Challenging cases  
SALON 1
08.00 - 10.00 ENDOÜROLOJİ OTURUMU
  Oturum Başkanı:
08.00 - 08.20 PCNL’ de pozisyon:Hangisini tercih ederim? (prone/supine)
  Supine:
  Prone:
08.20 - 08.40 Üriner sistem taş hastalığında laparoskopinin yeri var mı?
08.40 - 09.00 RİRCde yeni gelişmeler var mı?     
09.00 - 10.00 Üriner sistem taş hastalığının tedavisinde kabus oturumu (olgular eşliğinde komplikasyon ve yaklaşım)
10.00 - 12.30 TRANSPLANTASYON OTURUMU
  Oturum Başkanı:
10.00 - 10.15 Renal transplantasyon hakkında ürologların bilmesi gerekenler
10.15 - 10.30 Renal transplantasyonda immunosupresyon
10.30 - 10.50 Renal transplantasyonda yaşlı donör ve alıcıların getirdiği zorluklar
10.50 - 11.10 Kronik böbrek yetmezliği ve renal transplantasyon hastalarında erkek cinsel sağlığı   
11.10 - 11.30 Donör nefrektomiyi nasıl yapıyorum? (Adım adım teknik)
11.30 - 11.50 Renal transplantasyon: Açık teknik  
11.50 - 12.10 Renal transplantasyon: Laparoskopik/Robotik  
12.10 - 12.30 Renal transplantasyon komplikasyonları 
12.30 - 13.30  Yemek
13.30 - 14.30 ADLİ TIP OTURUMU
14.30 - 16.30 Video Sunumları-2
16.30 - 18.30 Sözlü Sunumlar-2
SALON 2
08.00 - 10.00 ÇOCUK ÜROLOJİSİ OTURUMU
  KARŞITLIKLAR OTURUMU
  Oturum Başkanı:
08.00-08.20 Proksimal hipospadias cerrahisi öncesi hormonal tedavi;
  Faydalıdır (10dk)
  Faydasızdır (10dk)
08.20 - 08.40 İnmemiş testiste hormonal tedavi;
  Faydalıdır (10dk)
  Faydasızdır (10dk)
08.40 - 09.00 VUR cerrahisinde Üreteral reimplantasyonda avantajlı teknik;
  İntravezikaldir (Cohen) (10dk)
  Ekstravezikaldir (Lich-Gregoir) (10dk)
09.00 - 09.20 Çocuklarda 1-2cm arası böbrek alt pol taşlarında;
  PNL tercih edilmelidir (10dk)
  RIRS tercih edilmelidir (10dk)
09.20 - 09.40 UPJ darlığında piyeloplasti;
  Açık cerrahi avantajlıdır (10dk)
  Lap/robotik cerrahi avantajlıdır (10dk)
09.40 - 10.00 İşeme disfonksiyonunda biyofeedback;
  Avantajlı bir tedavi yöntemidir (10dk)
  Avantajsız bir tedavi yöntemidir (10dk)
10.00 - 11.00 VUR 2018: Güncel tanı ve yaklaşım
10.00 - 10.15 VUR'da etiyoloji ve fizyopatoloji: VUR neden önemli?
10.15 - 10.30 Kimlerde VUR düşünmeliyiz? : Güncel tanı yaklaşımları
10.30 - 10.45 VUR' de tedavi: Kimleri tedavi edelim? Nasıl tedavi edelim?
10.45 - 11.00 VUR'da cerrahi tedavi yöntemleri
11.00 - 12.30 ÇOCUK ÜROLOJİSİ OTURUMU
  UROLOGIC AND RENAL PROTOCOL FOR CHILDREN WITH NEUROGENIC BLADDER DUE TO SPINA BIFIDA
11.00 - 11.15 Evaluation and follow-up of newborn patients with spina bifida
11.15 - 11.30 Optimization and timing of clean intermittant catheterization
11.30 - 11.45 Optimization of antibiotic prophylaxis and anticholinergic treatment
11.45 - 12.00 Optimization of urodynamic studies in spina bifida patients
12.00 - 12.15 Botulinum toxin injection in neurogenic bladder
12.15 - 12.30 Surgical treatment options for neurogenic bladder (augmentation cystoplasty, bladder neck procedures etc.)
12.30 - 13.30  Yemek
13.30 - 15.30 ADRENAL HASTALIKLARA YAKLAŞIM KURSU
  Kurs Başkanları:
13.30 - 13.40 Klinik videolar eşliğinde laparoskopik adrenal anatomisi
13.40 - 13.50 Günümüzde laparoskopik adrenalektominin yeri
13.50 - 14.05 Adrenal kitlelerin endokrinolojik değerlendirmesi
14.05 - 14.15 Laparoskopik adrenalektomi endikasyonları ve hasta hazırlığı
14.15 - 14.35 Transperitoneal laparoskopik total adrenalektomi (Semi-live) 
14.35 - 14.55 Retroperitoneal laparoskopik total adrenalektomi (Semi-live)
14.55 - 15.10 Laparoskopik parsiyel adrenalektomi
15.10 - 15.20 İntraoperatif  komplikasyonlar
15.20 - 15.30 Sorular ve Tartışma
15.30 - 16.30 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
  Oturum Başkanı:
15.30 - 15.45 Prostat kanserinde refleks testlerin (serum, idrar, doku biyobelirteçleri) kullanımı
15.45 - 16.00 Prostat kanserinde aktif izlem kriterleri genişliyor mu? 
16.00 - 16.15 Multiparametrik prostat MR ilk prostat biyopsi öncesinde mi yapılmalı?  
16.15 - 16.30 Prostat kanseri tedavi kararını vermede PET-BT’nin güncel yeri nedir?
16.30 - 16.45 Ara
16.45 - 18.45 Sözlü sunumlar-3
SALON 3
09.00 - 11.00 PANEL 3
  Prostat Kanserinde Tedavi ve Bakım
  Oturum Başkanı: Nurhan Bayraktar
09.00 - 09.20 Prostat Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımları
09.20 - 09.40 Prostat Kanserinde Sistemik Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
09.40 - 10.00 Prostat Kanseri Sonrası Hasta Eğitimi
10.00 - 10.15 Tartışma
  KONFERANS 4
  Oturum Başkanı: Nevin Kanan
10.15 - 10.45 Ürolojide Diyabeti Olan Hastanın Bakımı
10.45 - 11.00 Tartışma
11.00 - 11.15  Kahve Arası
11.15 - 12.30 PANEL 4
  Olgularla Üriner Sistem Cerrahisinde Bakım
  Oturum Başkanı: Sevilay Şenol Çelik
11.15 - 11.35 Böbrek Taşı Olan Hasta
11.35 - 11.55 Prostat Kanserli Hasta
11.55 - 12.15 Böbrek Kanserli Hasta
12.15 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30   Öğle Yemeği
  KONFERANS 5
  Oturum Başkanı: Meryem Yavuz van Giersbergen
13.30 - 14.00 Siber Güvenlik Hasta Güvenliğine Eşittir Güvenli Hasta Verileri
14.00 - 14.15 Tartışma
14.15 - 15.10 PANEL 5
  Üriner  İnkontinasta Güncel Bakım Yaklaşımları
  Oturum Başkanı: Ayfer Özbaş
14.15 - 14.35 Erkeklerde Üriner İnkontinans
14.35 - 14.55 Kadınlarda Üriner İnkontinans
14.55 - 15.10 Tartışma
15.10 - 15.30  Kahve Arası
15.30 - 16.30 PANEL 6
  Ürolojide Güncel Yaklaşımlar
  Oturum Başkanı: İkbal Çavdar
15.30 - 15.50 Üroloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar
15.50 - 16.10 Ürolojide ERAS Protokollerinin Kullanımı
16.10 - 16.30 Tartışma
  KONFERANS 6
  Oturum Başkanı: Ümran Dal
16.30 - 17.00 Üriner Sistem Hastalıklarında Psikososyal Yaklaşım
17.00 - 17.15 Tartışma
17.15 -18.15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanı: Aylin  Aydın Sayılan, Vildan Gökçe
  29 Ekim 2018, Pazartesi
ANA SALON
08.00 - 10.00 ÇOCUK ÜROLOJİSİ OTURUMU
08.00 - 09.00 State of the Art Lectures
09.00 - 10.00 Olgular Eşliğinde Antenatal Hidronefroza Yaklaşım
10.00 - 10.30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
10.30 - 12.30 ANDROLOJİ OTURUMU
10.30 - 11.30 PANEL
  Androlojide zor olgular: Tanı ve tedavide yenilikler 
11.30 - 12.00 PANEL
  İnfertil erkeğin güncel değerlendirme ve tedavisi
  Semen analizine göre infertil erkeğin değerlendirilmesi ve klinik anlamı
  Çocuktan erişkine genetik bozukluğa sahip erkeğe sistemik bakış
  TESE-IVF/ICSI başarısız erkeğe yaklaşım
  İnfertilitede kök hücre çalışmalarında güncel durum
SALON 1
08.00 - 10.00 GENEL ÜROLOJİ OTURUMU
  Oturum Başkanı:  
  Ürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisi
  Ürosepsis ve septik şoka yaklaşım
  Uretrit hastalarına güncel yaklaşım
  Üroloji pratiğinde antikoagülan ve antiplatelet kullanımı
  Yüksek dereceli böbrek travmalarına yaklaşımda 2018’de neredeyiz?
  Üreteroileal anastomoz darlıklarında tedavi yöntemleri
  Uretral travmaların yönetimi: Erken? Geç?
  Genital travmalara yaklaşım
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 12.30 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
10.30 - 10.45 Üst üriner sistem ürotelyal kanserde endoürolojik yaklaşım ve topikal terapi
10.45 - 11.00 Nefroüreterektomi: cerrahi teknikler
11.00 - 11.15 Testis kanseri kılavuzundaki son değişiklikler 
11.15 - 11.30 Post-kemoterapi RPLND
11.30 - 11.40 Küçük renal kitlelerde biyopsi ve aktif izlem
11.40 - 11.50 Parsiyel nefrektomide renal fonksiyon koruma yöntemleri
11.50 - 12.00 Böbrek kanserinde neo-adjuvan ve adjuvan tedavi
12.00 - 12.30 Oligometastatik böbrek kanseri tedavisi
  Tedavi kararında potansiyel biyobelirteçler nelerdir?
  Sitoredüktif nefrektominin ideal zamanı nedir?
  Radyoterapinin yeri nedir?
SALON 2
08.00 - 10.00 ENDOÜROLOJİ OTURUMU
  Laparoskopik/Robotik Üroloji Oturumu
08.00 - 09.00 Laparoskopik/robotik üro-onkolojik girişimlerde kabus oturumu (olgular eşliğinde komplikasyon ve yaklaşım) - ALT ÜRİNER SİSTEM 
09.00 - 10.00 Laparoskopik/robotic üro-onkolojik girişimlerde kabus oturumu) olgular eşliğinde komplikasyon ve yaklaşım) - ÜST ÜRİNER SİSTEM
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 12.00 ENDOÜROLOJİ OTURUMU
  Ürolojide Lazer Kullanımı
10.30 - 10.45 Üriner sistem darlıklarında lazer kullanımı
10.45 - 11.00 Ürolojik malignitelerde lazer kullanımı
11.00 - 11.15 Üriner sistem taş hastalığında lazer kullanımı
11.15 - 11.30 KTP lazer
11.30 - 11.45 Holmium-YAG lazer
11.45 - 12.00 Diode lazer