Bilimsel Program

  Özet programı indirmek için tıklayınız.
  Programı indirmek için tıklayınız.
  26 Ekim 2018, Cuma
ANA SALON
13.00 - 14.00 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Fatih Atuğ, Mustafa Hiros
13.00 - 13.15 Robotik radikal prostatektomide gelişen endikasyonları ve cerrahi teknikler
Fatih Atuğ
13.15 - 13.30 Is lymph node dissection necessary in prostate cancer?
Derya Tilki
13.30 - 13.45 Radyoterapi sonrası kurtarma radikal prostatektomi
Faruk Özcan
13.45 - 14.00 Radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal nükste kurtarma lenf nodu diseksiyonu
Uğur Boylu
14.00 - 15.30 EULİS OTURUMU
Opening remarks: Kemal Sarıca, EULIS Chairman
Chairmen: Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Emanuele Montanari
14.00 - 14.25 Metabolic evaluation of stone forming cases: In whom and to what extent?
14.00 - 14.10 Limited metabolic evaluation is enough in the majority of the cases!! No need for time consuming and inconclusive evaluations
Christian Seitz
14.10 - 14.20 Extensive evaluation is highly important !! An effective preventive medical management bases on this approach
M. İlker Gökçe
14.20 - 14.25 Discussion
14.25 - 15.00 Surgical management of complex stone cases
14.25 - 14.35 Standart PNL is still the most effective approach
Emrah Yürük
14.35 - 14.45 Do not force sole PNL - Combined approach is the treatment of choice with high success rates and mited punctures!!
Cecilia Cracco
14.45 - 14.55 Mini - PNL: Miniaturized approach for complex stones - same success rates with limited complications
Emanuele Montanari
14.55 - 15.00 Discussion
15.00 - 15.30 Surgical management of 1-2 cm pediatric stones? What is the best approach ?
15.00 - 15.10 Miniaturization concept changed our approach for PNL: High success rates with limited invasiveness with mini PNL !!
Sven Lahme
15:10 - 15:20 Flexible URS is an effective alternative in kids with limited invasiness!!
Ramon Cansino
15.20 - 15.30 SWL in pediatric cases: Still alive, still effective in moderate sized stones with its real non invasive nature!!
Kemal Sarıca
15.30 - 17.00 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Faruk Yağcı, İbrahim Bozkırlı
15.30 - 16.00 Prostat kanserinde radikal prostatektomi: Onkolojik ve fonksiyonel sonuçları
15.30 - 15.45 Robotik
Fatih Atuğ
15.45 - 16.00 Açık
Özdal Dillioğlugil
16.00 - 17.00 Challenging cases in Prostate Cancer (International) 
Moderators: Fatih Atuğ, Tarık Esen 
Panelists: Derya Balbay, Derya Tilki, Çağatay Arslan, Şefik İğdem, Levent Kabasakal, Muşturay Karçaaltıncaba
17.00 - 19.00 PEDİATRİK ÜROLOJİ OTURUMU
17.00 - 17.45 Adölesan varikosel 2018
Oturum Başkanı: Kaya Horasanlı
17.00 - 17.20 Pediatrik ürolog perspektifi ve laparoskopik varikoselektomi
Radim Kocvara
17.20 - 17.35 Erişkin ürolog perspektifi ve mikrocerrahi varikoselektomi
Selahittin Çayan
17.35 - 17.45 EAU/ESPU kılavuzları perspektifi ve metaanaliz sonuçları
Selçuk Sılay
17.45 - 19.00 Hipospadias 2018
Oturum Başkanı: M.  İhsan Karaman
17.45 - 18.00 Distal hipospadias standart cerrahisi
R. Cankon Germiyanoğlu
18.00 - 18.20 Flaps and grafts in hypospadias surgery when and how to use it?
Radim Kocvara
18.20 - 18.40 Proximal hypospadias; single stage repair with TIP
Ashraf Hafez
18.40 - 19.00 Proximal hypospadias; çift aşamalı onarım
Tarkan Soygür
SALON 1
13.00 - 15.45 ANDROLOJİ OTURUMU
  Androlojik acillerde tedavi algoritmi (slayt + video gösterimi destekli)
  Moderatör: Güray Okyar, Bolot Rysbaev
13.00 - 13.15 Priapizm
İrfan Orhan
13.15 - 13.30 Penil fraktür
Murat Çakan
13.30 - 13.40 Testis torsiyonu
Metin İshak Öztürk
13.40 - 13.50 Fimozis/sünnet komplikasyonu
M. İhsan Karaman
13.50 - 14.00 Uretra yaralanması
Oğuz Ekmekçioğlu
14.00 - 15.00 PANEL
  Androlojide zor olgular: Tanı ve tedavide yenilikler
Moderatör: Ateş Kadıoğlu
Panelistler: Melih Çulha, İsa Özbey, Engin Kandıralı, Ahmet Gökçe, Sefa Resim
15.00 - 15.45 PANEL
  BPH tedavisinde yeni yaklaşımlar
Moderatör: Haluk Erol, Taner Yusuf
15.00 - 15.15 PSA konusunda 2018 önerileri
Hasan Bakırtaş
15.15 - 15.30 Medikal tedavide güncelleme: İlaç farklılıkları, karşılaştırmalı çalışmalar
Yiğit Akın
15.30 - 15.45 Minimal invaziv cerrahi tedavide en iyisi hangisi?
Önder Yaman
15.45 - 16.00 Ara
16.00 - 17.00 PENİL PROTEZ KURSU
Moderatör: Ateş Kadıoğlu
16.00 - 16.20 Penil protez teknolojisinde yenilikler
Memduh Aydın
16.20 - 16.40 Standart penil protez implantasyonu
Bilal Gümüş
16.40 - 17.00 Penil protez implantasyonunda komplikasyonların yönetimi
Ateş Kadıoğlu
17.00 - 18.30 ENDOÜROLOJİ OTURUMU
  Prostat Kanserinde Farklı Tedavi Yöntemler Paneli
Oturum Başkanları: Ali Fuat Atmaca, Eyüp Gümüş, Ziya Akbulut
17.00 - 17.15 Brakiterapide güncel durum
Metin İshak Öztürk
17.15 - 17.30 Kriyoablasyon/HİFU
Faruk Yencilek
17.30 - 17.45 Laparoskopik radikal prostatektomi
Şeref Başal
17.45 - 18.00 Robotik radikal prostatektomi
Ali Fuat Atmaca
18.00 - 18.15 Robotik perineal radikal prostatektomi
Volkan Tuğcu
18.15 - 18.30 Tartışma
SALON 2
13.00 - 14.00 Makale Nasıl Yazılır?
Oturum Başkanı: Murat Bozlu
13.00 - 13.10 Makalede yazarlar, başlığın seçimi ve özetin yazımı
Murat Bozlu
13.10 - 13.30 Makalede giriş, gereç ve yöntem nasıl yazılır?
Emrah Yürük
13.30 - 13.40 Makalede bulguların yazılması ve tablo ve şekillerin kullanımı
Önder Yaman
13.40 - 13.50 Tartışma bölümü nasıl yazılır?
Öner Şanlı
13.50 - 14.00 Kaynakların yazımı ve atıf düzenleme programlarının kullanımı
Faruk Özgör
14.00 - 15.00 Ara
15.00 - 16.30 İNKONTİNANS / FONSİYONEL ÜROLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Taner Koçak
15.00 - 15.10 Kadınlarda uretral ve parauretral hastalıklar
Abdullah Demirtaş
15.10 - 15.20 Rekürren üriner sistem enfeksiyonları: İmmünite, biofi lm tabaka ve klinik önlem
Ahmet Karakeçi
15.20 - 15.30 İnterstisyel sistitte intravezikal tedaviler
Taner Koçak
15.30 - 15.40 MUS sonrası denovo sıkışmanın yönetimi
Bülent Erol
15.40 - 15.50 Fonksiyonel ürolojide robotik cerrahi uygulamalar
Ömer Faruk Karataş
15.50 - 16.00 Hipoaktif mesanede medikal ajanlar kullanalım mı?
Burhan Coşkun
  PANEL
16.00 - 16.30 Postprostatektomik inkontinans
Moderatör: Murat Dinçer
Panelistler: Bülent Erol, Ersagun Karagüzel, Cenk Gürbüz, Mehmet Gökhan Çulha
16.30 - 17.00 Ara
17.00 - 19.00 SÖZLÜ SUNUMLAR-1
Oturum Başkanları: Gökhan Gökçe, Sedat Soyupek
SALON 3
13.00 - 13.30 ÜROLOJİ TARİHİ OTURUMU
Oturum Başkanları: İsmet Nane, Kemal Bolayır
13.00 - 13.15 Türk-Osmanlı ürolojisi kuruluş süreci
Ayhan Verit
13.15 - 13.30 Üroloji Müzesi
Ekrem Güner
13.30 - 14.00

Kıbrıs: Dün, Bugün, Yarın
Sedat Tellaloğlu

14.00 - 15.00 Ara
15.00 - 17.15 LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ KURSU
Oturum Başkanı: Ali Serdar Gözen
15.00 - 15.20 Giriş, günümüzde laparoskopik nefrektominin yeri
Yasar Özgök
15.20 - 15.40 Laparoskopik böbrek anatomisi (video)
Lütfi Tunç
15.40 - 16.00 Transperitoneal assendan nefrektomi (Semi-Live)
Murat Arslan
16.00 - 16.20 Transperitoneal dessendan nefrektomi (Semi-Live)
Lütfi Tunç
16.20 - 16.40 Retroperitoneal nefrektomi (Semi-Live)
Ali Serdar Gözen
16.40 - 17.00 İntraoperatif komplikasyonlar (videolar eşliğinde)
Mutlu Ateş
17.00 - 17.15 Sorular ve tartışma
17.15 - 19.00 VİDEO SUNUMLARI-1
Oturum Başkanları: Ali Beytur, Ahmet Öztürk, Ömer Bayrak
  27 Ekim 2018, Cumartesi
ANA SALON
07.00 - 08.00 BAŞARILI BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Murat Bozlu, Berat Cem Özgür
08.00 - 08.40 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Selahittin Çayan / Türk Üroloji Derneği Genel Sekreteri
  Cankon Germiyanoğlu / Türk Üroloji Derneği Başkanı
  Sedat Tellaloğlu / 27.Ulusal Üroloji Kongresi Onursal Başkanı
  Eyüp Gümüş / Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
  Tufan Erhürman / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı
  Mustafa Akıncı / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
  İsa Özbey / Onur Bilim, Hizmet ve Genç Araştırmacı Teşvik Ödülleri
  Selahattin Çayan /  27. Ulusal Üroloji Kongresi ''En İyi Bildiri '' Ödülleri
  Dergi Editörü ve  ''En İyi Hakem  '' Ödülü
  İlaç Endüstrisine Plaket Takdimi
08.40 - 09.00 Türk Ürolojisinin  bugünü ve yarını
09.00 - 13.15
ESU COURSE
  UPDATE ON PROSTATE AND BLADDER CANCER
Chairman: Axel  Merseburger
09:00 - 09:05 European School of Urology: A unique possibility for urological education
Axel Merseburger
09.05 - 09.25 EAU Guidelines recommendations on high risk localized and locally advanced prostate cancer
Derya Tilki
09.25 - 09.45 Screening and active surveillance for prostate cancer
Roderick Van Den Bergh
09.45 - 10.05 Surgical management of lymph node metastases in prostate cancer
Axel Merseburger
10.05 - 10.25 Interactive Case Discussion
Axel Merseburger, Derya Tilki, Roderick Van Den Bergh, Asıf Yıldırım, Faruk Özcan
10.25 - 10.45 Break
10.45 - 11.00 EAU Guidelines recommendations on bladder cancer
Roderick Van Den Bergh
11.00 - 11.20 Genetics and diagnostics in bladder cancer
Roderick Van Den Bergh
11.20 - 11.40 Cystectomy versus trimodality treatment for bladder cancer
Axel Merseburger
11.40 - 12.00 Role of systemic therapy in bladder cancer: Chemotherapy versus check point inhibitors
Roderick Van Den Bergh
12.00 - 12.45
Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Hakan Karpuz
  Fark EDin Tedavi EDin
Ateş Kadıoğlu
12.45 - 13.15 Interactive case discussion
Axel Merseburger, Roderick Van Den Bergh, Öner Şanlı, Bülent Akduman
13.15 CLOSE
13.15 - 14.00  Öğle Yemeği
14.00 - 14.45
Uydu Sempozyumu
AÜSS’nin Ötesine Bakış
Moderatör: M. İhsan Karaman
Konuşmacılar: Önder Yaman, Faruk Özgör
14.45 - 17.45 ESUT SESSION
14.45 - 15.45 Advances in RIRS
Bhaskar Somani
15.45 - 16.45 Advances in PCNL
Evangelos Liatsikos
16.45 - 17.45 Advances in Laparoscopy
Ali Serdar Gözen
17.45 - 18.30 ASİSTANLAR YARIŞIYOR
Oturum Başkanı: İrfan Orhan
Jüriler: Ahmet Gökçe, Asıf Yıldırım, Murat Dinçer, Gökhan Atış
SALON 1
08.00 - 17.15 8. ULUSAL ÜROLOJİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ OTURUMU
08.00 - 09.00 Kayıt
09.00 - 09.30 Açılış konuşmaları
Ayfer Özbaş, UHD Başkanı, Nevin Kanan, UHD Onursal Başkanı, R. Cankon Germiyanoglu, TÜD Başkanı
09.30 - 10.30 KONFERANS 1
Oturum Başkanı:
Nevin Kanan
09.30 - 10.00 Ürolojide Hemşirelik Araştırmaları
Meryem Yavuz van Giersbergen
10.15 - 10.30 Tartışma
10.30 - 11.00  Kahve Arası
11.00 - 12.30 PANEL 1
  Mesane Kanserinde Tedavi ve Bakım
Oturum Başkanı: Ayfer Özbaş
11.00 - 11.20 Mesane Kanseri ve Komplikasyonları
Akif Erbin
11.20 - 11.40 Mesane Kanseri Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım
Demet Kaygusuz
11.40 - 12.00 Stoma ile Yaşam
İkbal Çavdar
12.00 - 12.20 Mesane Kanserinin Konservatif Yönetimi
Aylin Aydın Sayılan
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30  Öğle Yemeği
  8. ULUSAL ÜROLOJİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ OTURUMU
13.30 - 14.15 KONFERANS 2: Üroloji Hastasında Sıvı- Elektrolit İzlemi
Oturum Başkanı: Meryem Yavuz van Giersbergen
13.30 - 14.00 Sıvı Elektrolit Asit -Baz Dengesini Sürdürmede Hemşirenin Rolü
Sevilay Şenol Çelik
14.00 - 14.15 Tartışma
14.15 - 15:10 PANEL 2
  Laparoskopik Cerrahide Bakımın Sürdürülmesi
Oturum Başkanı: Emine İyigün
14.15 - 14.35 Laparoskopik Cerrahide Hemostaz
Seher Ünver
14.35 - 14.55 Laparoskopik Aletlerin Temizliği ve Sterilizasyon Protokolü
Vildan Gökçe
14.55 - 15.10 Tartışma
15.10 - 15.30  Kahve Arası
15.30 - 16.15 KONFERANS 3
Oturum Başkanı: Ümmü Yıldız Fındık
15.30 - 16.00 Üroloji Hastasında Ağrı Yönetimi
Ezgi Seyhan Ak
16.10 - 16.15 Tartışma 
16.15 - 17.15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Ezgi Seyhan Ak, Elif Gezginci, İnci Kavlu, Vildan Gökçe
SALON 2
12.30 - 13.30 TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ TOPLANTISI (Kapalı Toplantı, Yemekli Oturum)
SALON 3
14.00 - 15.00 TÜRKİYE ESRU OTURUMU
Oturum Başkanları: Halil Başar, Musab İlgi
14.00 - 14.12 Asistanlıktan öğretim üyeliğine ürolojide kariyer basamakları
Selçuk Sılay
14.12 - 14.24 Asistan eğitimin akreditasyonu ve geliştirilmesine yönelik neler yapılabilir
Emrah Yürük
14.24 - 14.36 Gelecekte cerrah ürolog olmak
Ateş Kadıoğlu
14.36 - 14.48 Sosyal medya kulanımının incelikleri ve tıp etiğinin yeri
M. İhsan Karaman
14.48 - 15.00 Sanal gerçeklik Tıbbi 3 boyutlu yazıcılar Holografi yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin tıp bilimine yansıması
Emre Huri
Oditoryum Alanı
15.15 - 15.30
Tadalafil'in BPH'ya Bağlı Dolum ve Boşaltım Semptomlarına Ürodinamik Etkisi ve Ürodinamik Veriler
İrfan Orhan
  28 Ekim 2018, Pazar
ANA SALON
08.00 - 10.00 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Murat Bozlu, Liridon Selmani , Cavit Ceylan
08.00 - 08.15 Kasa invaze olmayan mesane kanserinde varyant histoloji ve klinik önemi
Gözde Kır
08.15 - 08. 30 Kasa invaze olmayan mesane kanserinde güncel ve gelecek vaat eden tedaviler
Murat Bozlu
08.30 - 08.50 Radikal sistektomi tekniklerinin etkinliğinin karşılaştırılması: Açık - Robotik
Erdem Canda
08.50 - 09.10 Mesane kanserinde genişletilmiş lenf nodu diseksiyonunun rolü
Öztuğ Adsan
09.10 - 09.30 Mesane kanserinde immünoterapi
Özcan Yıldız
09.30 - 10:00 PANEL
  Mesane kanseri zor olgular
Panelistler: Öner Şanlı, Levent Özdal, Fatih Köse, Fulya Ağaoğlu
10.00 - 13.30 TÜD-ESFFU ORTAK TOPLANTISI
Oturum Başkanı: Rahmi Onur
10.00 - 10.15 EAU Kılavuzları AAM’de en iyi medikal tedavi yaklaşımını gösteriyor mu?
Rahmi Onur
10.15 - 10.35 What is new in the treatment of post-prostatectomy male stress incontinence?
Marcus Drake
10.35 - 11.20
Uydu Sempozyumu
AAM Tedavisinde Çift Etkili Antimuskariniklerin Gücü
Moderatör: Rahmi Onur
Konuşmacılar: Murat Dinçer, Ömer Bayrak
11.20 - 11.40 Update on the indications of botulinum toxin type A for bladder dysfunctions
Stavros Charalampus
11.40 - 11.55 SUI cerrahisinde EAU 2018 güncellemeleri
Ömer Bayrak
11.55 - 12.40
Uydu Sempozyumu
  AAM tedavisne bardağın dolu tarafından bakıyoruz 
Rahmi Onur, Cenk Gürbüz, Ömer Bayrak
12.40 - 13.00 Reconstruction of radiation induced urethral strictures
Allen Morrey
13.00 - 13.30 Pelvik organ prolapsus cerrahilerinde mesh kullanımının güncel yeri
Ateş Karateke
13.30 - 14.15  Öğle Yemeği
14.15 - 17.00 TÜD-SUFU ORTAK TOPLANTISI
Oturum Başkanı: Rahmi Onur
14.15 - 14.35 Urethral reconstruction update - a Texan perspective
Allen Morrey
14.35 - 14.55 Bulber üretral darlıkların yönetimi
Abdülmuttalip Şimşek
14.55 - 15.15 Genitourinary trauma review
Allen Morrey
15.15 - 16.00
Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Bülent Semerci
  BPH Medikal Tedavi Yönetimi
Ateş Kadıoğlu
16.00 - 16.20 Management of bladder dysfunction in SCI patients
Marcus Drake
16.20 - 16.35 Videolar eşliğinde augmentasyon sistoplasti: Ne zaman, nasıl?
Kadir Önem
  PANEL
16.35 - 17.00 Difficult cases in functional urology
Moderatör: Ömer Bayrak
Panelistler: Stavros Charalampous, Marcus Drake, Burhan Coşkun
17.00 - 17.30 GENEL ÜROLOJİ OTURUMU
  MAJÖR ÜROLOJİK GİRİŞİMLERE AMELİYAT ÖNCESİ, ESNASINDA VE SONRASINDA GÜNCEL YAKLAŞIM
Moderatör: Öner Şanlı
Panelistler: Mehmet Tuğrul, Gülistan Bahat Öztürk
17.30 - 18.30 GENEL ÜROLOJİ OTURUMU
Moderatörler: Ali Ihsan Tascı, Yasar Özgök
17.30 - 17.45 Sağlıkta şiddet ve mobbing
Ahmet Serel
17.45 - 18.30 State of the Art: Laparoskopi konusunda günümüzdeki eğitim ne olmalıdır?
Yaşar Özgök
  Oturum Başkanı: Teoman Duralı
18.30 - 19.00 Cumhuriyet döneminde Felsefe ve Tıp
Cengiz Çakmak
SALON 1
08.00 - 10.00 ENDOÜROLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Alim Koşar, Vasıf İsmayilov
08.00 - 08.20 PCNL’de pozisyon: Hangisini tercih ederim? (prone/supine)
  Supine
İlker Gökçe
  Prone
Taylan Oksay
08.20 - 08.40 Üriner sistem taş hastalığında laparoskopinin yeri var mı?
Gökhan Atış
08.40 - 09.00 RİRC’de yeni gelişmeler var mı?
Ali Ünsal      
09.00 - 10.00 Üriner sistem taş hastalığının tedavisinde kabus oturumu (olgular eşliğinde komplikasyon ve yaklaşım)
Moderatör: İlker Seçkiner
Panelistler: Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Ali Ünsal, Ömer Levent Tuncay, Sinan Levent  Kireççi
10.00 - 12.30 TRANSPLANTASYON OTURUMU (International)
Oturum Başkanları: İsmet Nane, Archil Chkhotu
10.00 - 10.15 What urologists need to know about renal transplantation
Burak Koçak
10.15 - 10.30 Renal transplantasyonda immunosupresyon
Aydın Türkmen
10.30 - 10.50 Renal transplantasyonda yaşlı donör ve alıcıların getirdiği zorluklar
Tevfik Aktöz
11.10 - 11.30 How do I do a donor nephrectomy? (Step by step)
Arnaldo Figueiredo
11.30 - 11.50 Renal transplantasyon: Açık teknik ve komplikasyonlar
Erdem Akbay
11.50 - 12.10 Renal transplantasyon: Laparoskopik/Robotik
Volkan Tuğcu
12.10 - 12.30 Complications of renal transplantation
Tzevat Tefik
12.30 - 13.30  Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 ADLİ TIP OTURUMU
Oturum Başkanları: Ali İhsan Taşcı, Yavuz Baştuğ
14.30 - 16.30 Video Sunumları-2
Oturum Başkanları:
Alper Ötünçtemur, Ömer Faruk Bozkurt
16.30 - 18.30 Sözlü Sunumlar-2
Oturum Başkanları: İbrahim Çevik, Çetin Volkan Öztekin, Muzaffer Eroğlu
SALON 2
08.00 - 10.00 ÇOCUK ÜROLOJİSİ OTURUMU
  KARŞITLIKLAR OTURUMU
  Oturum Başkanları: Tarkan Soygür, Doğan Ünal
08.00 - 08.22 Antenatal Hidronefrozda antibiyotik profi laksisi;
08.00 - 08.10 Yapılmalıdır
Fatih Yanaral
08.10 - 08.20 Gereksizdir
Haluk Şen
08.20 - 08.24 Tartışma
08.24 - 08.48 İnmemiş testiste hormonal tedavi
08.24 - 08.34 Faydalıdır
Ünsal Özkuvancı
08.34 - 08.44 Faydasızdır
Selçuk Yücel
08.44 - 08.48 Tartışma
08.48 - 09.12 VUR cerrahisinde Üreteral reimplantasyonda avantajlı teknik
08.48 - 08.58 İntravezikaldir (Cohen)
Orhan Ziylan
08.58 - 09.08 Ekstravezikaldir (Lich-Gregoir)
Ashref Hafez
09.08 - 09.12 Tartışma
09.12 - 09.36 Çocuklarda 1-2 cm arası böbrek alt pol taşlarında;
09.12 - 09.22 PNL tercih edilmelidir
Yaşar Issı
09.22 - 09.32 RIRS tercih edilmelidir
Deniz Demirci
09.32 - 09.36 Tartışma
09.36 - 10.00 UPJ darlığında piyeloplasti
09.36 - 09.46 Açık cerrahi avantajlıdır
Tarkan Soygür
09.46 - 09.56 Lap/robotik cerrahi avantajlıdır
Selçuk Sılay
09.56 - 10.00 Tartışma
10.00 - 11.00 VUR 2018: GÜNCEL TANI VE YAKLAŞIM
Moderatör: Haluk Ander
10.00 - 10.15 VUR’da etiyoloji ve fizyopatoloji: VUR neden önemli?
İlker Akyol
10.15 - 10.30 Kimlerde VUR düşünmeliyiz? Güncel tanı yaklaşımları
Tayfun Oktar
10.30 - 10.45 VUR’ da tedavi: Kimleri tedavi edelim? Nasıl tedavi edelim?
Orhan Ziylan
10.45 - 11.00 VUR’da cerrahi tedavi yöntemleri
Kaya Horasanlı
11.00 - 12.30 ÇOCUK ÜROLOJİSİ OTURUMU
  SPİNA BİFİDAYA BAĞLI NÖROJEN MESANELİ ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK VE RENAL PROTOKOL
Oturum Başkanı: Selçuk Yücel
11.00 - 11.15 Spina bifidalı yenidoğanların değerlendirilmesi ve takibi
İrfan Dönmez
11.15 - 11.30 Temiz aralıklı kateterizasyonun zamanlaması ve optimizasyonu
İsmail Yağmur
11.30 - 11.45 Antibiyotik profilaksi ve antikolinerjik tedavi kime, ne zaman başlanmalı ve ne kadar kullanılmalıdır?
Nihat Uluocak
11.45 - 12.00 Spini bifidalı çocuklarda ürodinami ne zaman ve nasıl uygulanmalıdır? Örneklerle ürodinami optimizasyonu
Yusuf Kibar
12.00 - 12.30 Urologic surgery for patients with neurogenic bladder; when and how?
Ashref Hafez
12.30 - 13.30  Öğle Yemeği
13.30 - 15.30 ADRENAL HASTALIKLARA YAKLAŞIM KURSU
Kurs Başkanı: İsmet Yavaşcaoğlu
13.30 - 13.50 Adrenal kitlelerin endokrinolojik değerlendirmesi
Pınar Kadıoğlu
13.50 - 14.10 Laparoskopik adrenalektomi endikasyonları ve hasta hazırlığı
Yiğit Akın
14.10 - 14.30 Transperitoneal laparoskopik total adrenalektomi (Semi-live)
İsmet Yavaşcaoğlu
14.30 - 14.50 Retroperitoneal laparoskopik total adrenalektomi (Semi-live)
Murat Arslan
14.50 - 15.10 Laparoskopik parsiyel adrenalektomi
Mutlu Ateş
15.10 - 15.20 İntraoperatif komplikasyonlar
Murat Arslan
15.20 - 15.30 Sorular ve Tartışma
15.30 - 16.45 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Kadir Türkölmez, Serkan Altınova
15.30 - 15.45 Prostat kanserinde refl eks testlerin (serum, idrar, doku biyobelirteçleri) kullanımı
Tarık Esen
15.45 - 16.00 Prostat kanserinde aktif izlem kriterleri genişliyor mu?
Sakıp Erturhan
16.00 - 16.15 Multiparametrik prostat MR ilk prostat biyopsi öncesinde mi yapılmalı?
Barış Bakır
16.15 - 16.30 Prostat kanseri tedavi kararını vermede PET-BT’nin güncel yeri nedir?
Özgür Akdemir
16.30 - 16.45 Agresif prostat kanseri ve genetik belirteçler
Yılmaz Aslan
16.45 - 17.00 Ara
17.00 - 19.00 SÖZLÜ SUNUMLAR - 3
Oturum Başkanları: Orçun Çelik, Mehmet Tuzlalı, Mustafa Kadıhasanoğlu
SALON 3
08.00 - 10.00 STRES ÜRİNER İNKONTİNANS VE POP CERRAHİLERİ KURSU
Oturum Başkanları: Rahmi Onur, Ömer Bayrak
08.00 - 08.30 İndeks Hastada Stres Üriner İnkontinansın Cerrahi Tedavisi
08.00 - 08.10 Endikasyonlar, ne zaman cerrahi?
Cenk Gürbüz
08.10 - 08.30 Videolar eşliğinde tekniklere ait cerrahi noktalar
  TOT
Murat Dinçer
  TVT
Abdullah Demirtaş
  Mini-sling
Ahmet Karakeçi
08.30 - 09.10 Nüks Stres Üriner İnkontinansın Cerrahi Tedavisi
08.30 - 08.40 Nüks stres üriner inkontinansın yönetimi
Rahmi Onur
08.40 - 09.00 Videolar eşliğinde tekniklere ait cerrahi noktalar
  Burch kolpopeksi
Alkan Çubuk
  Pubovajinal sling
Ömer Bayrak
09.00 - 09.10 SUI cerrahisi komplikasyonları
Osman Köse
09.10 - 10.00 Pelvik Organ Prolapsuslarında Cerrahi Tedavi
09.10 - 09.20 Pelvik organ prolapsuslarında değerlendirme ve cerrahi endikasyonlar
Burhan Coşkun
09.20 - 09.50 Videolar eşliğinde tekniklere ait cerrahi noktalar
  Sistosel onarımı (meşsiz)
Bülent Erol
  Sistosel onarımı (meşli)
Abdülmuttalip Şimşek
  Laparoskopik sakrokolpopeksi
Kadir Önem
  Robotik sakrokolpopeksi
Ömer Faruk Karataş
09.50 - 10.00 POP cerrahisi komplikasyonları
Ersagun Karagüzel
10.00 - 10.30   Ara
10.30 - 11.30 RIRC KURSU
Oturum Başkanı: Hakan Kılıçarslan
10.30 - 10.45 Ekipman-donanım
Ferhat Ateş
10.45 - 11.00 Adım adım teknik
Fatih Fırdolaş
11.00 - 11.15 Zorlu olgularda RİRC
Erdal Doruk
11.15- 11.30 RİRC’de komplikasyonlar ve korunma
Hakan Kılıçarslan
11.30 - 12.30 PNL Kursu
Oturum Başkanı: Kemal Sarıca
 11.30 - 11.40 Akses teknikleri
Fatih Altunrende
11.40 - 11.50 Adım adım teknik
Ahmet Tefekli
11.50 - 12.00 Mini, ultra-mini, micro-PCNL
Bilal Eryıldırım
12.00 - 12.10 PCNL’de komplikasyonlar ve korunma
Mustafa Kıraç
12.10 - 12.20 PCNL’de EAU guideline önerileri
Kemal Sarıca
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30  Öğle Yemeği
SALON 4
09.00 - 18.15 8. ULUSAL ÜROLOJİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ OTURUMU
09.00 - 10.15 PANEL 3
  Prostat Kanserinde Tedavi ve Bakım
Oturum Başkanı: Nurhan Bayraktar
09.00 - 09.20 Prostat Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımları
Selçuk Şahin
09.20 - 09.40 Prostat Kanserinde Sistemik Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Naciye Balbay
09.40 - 10.00 Prostat Kanseri Sonrası Hasta Eğitimi ve İzlemi
Fatmanur Danışıkşen
10.00 - 10.15 Tartışma
10.15 - 11.00 KONFERANS 4
Oturum Başkanı: Nevin Kanan
10.15 - 10.45 Ürolojide Diyabeti Olan Hastanın Bakımı
Ümmü Yıldız Fındık
10.45 - 11.00 Tartışma
11.00 - 11.15 Ara
11.15 - 12.30 PANEL 4
  Olgularla Üriner Sistem Cerrahisinde Bakım
Oturum Başkanı: Sevilay Şenol Çelik
11.15 - 11.35 Böbrek Taşı Olan Hasta
Çiğdem Öztürk
11.35 - 11.55 Prostat Kanserli Hasta
Birgül Nurülke
11.55 - 12.15 Böbrek Kanserli Hasta
Arzu Akdal
12.15 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30 Öğle Arası
13.30 - 14.15 KONFERANS 5
Oturum Başkanı: Nurhan Bayraktar
13.30 - 14.00 Siber Güvenlik Hasta Güvenliğine Eşittir Güvenli Hasta Verileri
Elif Gezginci
14.00 - 14.15 Tartışma
14.15 - 15.10 PANEL 5
  Üriner İnkontinasta Güncel Bakım Yaklaşımları
Oturum Başkanı: Ayfer Özbaş
14.15 - 14.35 Erkeklerde Üriner İnkontinans
Emine Arıcı
14.35 - 14.55 Kadınlarda Üriner İnkontinans
Ergül Aslan
14.55 - 15.10 Tartışma
15.10 - 15.30 Ara
15.30 - 16.30 PANEL 6
  Ürolojide Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: İkbal Çavdar
15.30 - 15.50 Üroloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar
Emine İyigün
15.50 - 16.10 Ürolojide ERAS Protokollerinin Kullanımı
Neslihan Ilkaz
16.10 - 16.30 Tartışma
16.30 - 17.15 KONFERANS 6
Oturum Başkanı: Ümran Dal
16.30 - 17.00 Üriner Sistem Hastalıklarında Psikososyal Yaklaşım
Yasemin Kutlu
17.00 - 17.15 Tartışma
Oditoryum Alanı
16.45 - 17.00
Tadalafil'in Farklı Dozlarının Kullanıldığı Hasta Profilleri
M. Faruk Usta
  29 Ekim 2018, Pazartesi
ANA SALON
08.00 - 09.00 İNKONTİNANS / FONSİYONEL ÜROLOJİ OTURUMU (Videolar eşliğinde)
Oturum Başkanları: İzzet Koçak, Öner Odabaş
08.00 - 08.10 Otolog fasya - Transobturator midüretral sling
Alkan Çubuk
08.10 - 08.20 Anterior vajinal duvar örme
Osman Köse
08.20 - 08.30 Anterior vajinal duvar askısı
Burhan Coşkun
08.30 - 08.40 Sakrospinöz ligaman fiksasyonu
Abdullah Demirtaş
08.40 - 08.50 Sakral nöromodülasyon
Kadir Önem
08.50 - 09.00 Transkorporeal artifisyel üriner sfinkter
Murat Dinçer
09.00 - 10.00 GENİTOÜRİNER REKONSTRÜKSİYON OTURUMU (Videolar eşliğinde)
Oturum Başkanları: Abdülmuttalip Şimşek, Murat Tunç,
Fatih Yalçınkaya
09.00 - 09.20 Ventral Onlay BMG Üretroplasti
Abdülmüttalip Şimşek
09.20 - 09.40 Dorsal Onlay BMG Üretroplasti:
Murat Tunç
09.40 - 10.00 Posterior üretroplasti
Abdürrahim İmamoğlu
10.00 - 10.30 AKILCI İLAÇ SUNUMU  
Eyüp Veli Küçük
10.30 - 12.30 ANDROLOJİ OTURUMU
10.30 - 11.15 PANEL
  Obezite, radikal pelvik cerrahiler ve orgazm, ereksiyon ve ejakulasyon fonksiyonları
Moderatörler: Emin Özbek, Zufar Hakimhojaev
10.30 - 10.45 Obezitede ereksiyon, ejakulasyon ve orgazm ilişkisi ve tedavisi
Ahmet Gökçe
10.45 - 11.00 Radikal pelvik cerrahiler sonrası ED’yi nasıl tedavi ederim
M. Faruk Usta
11.00 - 11.15 Radikal pelvik cerrahiler sonrası orgazm ve ejakulasyon sorunlarını nasıl tedavi ederim
Muammer Kendirci
11.15 - 12.00 PANEL
  İnfertil erkeğin güncel değerlendirme ve tedavisi
Moderatör: Bülent Semerci, Halil Çiftçi
11.15 - 11.30 Semen analizine göre infertil erkeğin değerlendirilmesi ve klinik anlamı
Ahmet Hakan Haliloğlu
11.30 - 11.45 Çocuktan erişkine genetik bozukluğa sahip erkeğe sistemik bakış
Emre Can Akınsal
11.45 - 12.00 Erkek infertilitesi kök hücre çalışmalarında güncel durum
Barış Altay
SALON 1
08.00 - 10.00 GENEL ÜROLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Atilla, Erdal Yılmaz
08.00 - 08.15 Yüksek dereceli böbrek travmalarına yaklaşımda 2018’de neredeyiz?
Nevzat Can Şener
08.15 - 08.30 Üreteroileal anastomoz darlıklarında tedavi yöntemleri
Berkan Reşorlu
08.30 - 08.45 Ürorektal fi stül onarımı: Perineal? Non-perineal?
Murat Tunç
08.45- 09.00 Genital travmalara yaklaşım
İsa Özbey
  Oturum Başkanı: Enver Özdemir
09.00 - 09.15 Ürolojik girişimlerde antibiyotik profi laksisi
Nurettin Cem Sönmez
09.15 - 09.30 Ürosepsis ve septik şoka yaklaşım
Mete Çek
09.30 - 09.45 Uretrit hastalarına güncel yaklaşım
Hasan Rıza Aydın
09.45 - 10.00 Üroloji pratiğinde antikoagülan ve antiplatelet kullanımı
Selahattin Bedir
10.00 - 10.15 Bening prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde Bipolar Transuretral Prostat Enükleasyonu
Altuğ Tuncel
10.15 - 10.30 Genital viral lezyonların tanı ve medikal tedavisinde güncelleme 
Mesut Cilli
10.30 - 12.30 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Arslan Ardıçoğlu, Özkan Polat
10.30 - 10.45 Üst üriner sistem ürotelyal kanserde endoürolojik yaklaşım ve topikal terapi
Tzevat Tefik
10.45 - 11.00 Nefroüreterektomi: cerrahi teknikler
Mustafa Sofi kerim
11.00 - 11.15 Testis kanseri kılavuzundaki son değişiklikler
Orhan Koca
11.15 - 11.30 Post-kemoterapi RPLND
Selami Albayrak
11.30 - 11.40 Küçük renal kitlelerde biyopsi ve aktif izlem
Evren Süer
11.40 - 11.50 Parsiyel nefrektomide renal fonksiyon koruma yöntemleri
Selçuk Erdem
11.50 - 12.00 Böbrek kanserinde neo-adjuvan ve adjuvan tedavi
İbrahim Yıldız
12.00 - 12.30 Oligometastatik böbrek kanseri tedavisi:
12.00 - 12:10 Tedavi kararında potansiyel biyobelirteçler nelerdir?
Oktay Akça
12.10 - 12.20 Sitoredüktif nefrektominin ideal zamanı nedir?
Murat Binbay
12.20 - 12.30 Radyoterapinin yeri nedir?
Fulya Ağaoğlu
SALON 2
08.00 - 10.00 ENDOÜROLOJİ OTURUMU
08.00 - 10.00 Ürolojide Lazer Kullanımı
Oturum Başkanları: İlhan Geçit, Tansu Değirmenci
08.00 - 08.20 Üriner sistem darlıklarında lazer kullanımı
Rahim Horuz
08.20 - 08.40 Ürolojik malignitelerde lazer kullanımı
Turhan Çaşkurlu
08.40 - 09.00 Üriner sistem taş hastalığında lazer kullanımı
Ural Oğuz
09.00 - 09.20 KTP lazer
Sahir Kılıç
09.20 - 09.40 Holmium-YAG lazer
Lütfi Tunç
09.40 - 10.00 Diode lazer
Ali Erol
10.00 - 10.15 Ara
10.45 - 12.15 SÖZLÜ SUNUMLAR - 4
Oturum Başkanları: İsa Özbey, Abdülmuttalip Şimşek, Mustafa Aldemir
SALON 3
08.00 - 10.00 SÖZLÜ SUNUMLAR - 5
Oturum Başkanları: Mustafa Sofi kerim, Orhan Koca
10.00 - 10.15 Ara
10.15 - 12.15 SÖZLÜ SUNUMLAR - 6
Oturum Başkanları: Ural Oğuz, Selahattin Bedir