Bilimsel Program

  Programı indirmek için tıklayınız.
  26 Ekim 2018, Cuma
ANA SALON
13.00 - 14.00 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
13.00 - 13.15 Robotik radikal prostatektominin gelişen endikasyonları ve güncel durum
13.15 - 13.30 Prostat kanserinde genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu zorunlu mu?
13.30 - 13.45 Radyoterapi sonrası kurtarma radikal prostatektomi
13.45 - 14.00 Radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal nükste kurtarma lenf nodu diseksiyonu
14.00 - 15.30 EULİS OTURUMU
14.00 - 14.20 Metabolic evaluation of stone forming cases: In whom and to what extent?
14.00 - 14.10 Limited metabolic evaluation is enough in the majority of the cases !! No need for time consuming and inconclusive evaluations
14.10 - 14.20 Extensive evaluation is highly important !! An effective preventive medical management bases on this approach
14.20 - 14.25 Discussion
14.25 - 14.55 Surgical management of complex stone cases
14.25 - 14.35 Standart PNL is still the most effective approach !!
14.35 - 14.45 Do not force sole PNL - Combined approach is the treatment of choice with high sucess rates and mited punctures !!
14.45 - 14.55 Mini-PNL : Miniaturized approach for complex stones - same success rates with limited complications
14.45 - 15.00 Discussion
15.00 - 15.30 Surgical management of 1-2 cm pediatric stones? What is the best approach ?
15.00 - 15.15 Miniaturization concept changed our approach for PNL : High success rates with limited invasiveness !! 
15.15 - 15.30 SWL in pediatric cases : Still alive, still effective in moderate sized stones with its real noinvaziveness !!                 
15.30 - 15.45 Ara
15.45 - 16.45 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
15.45 - 16.15 Prostat kanserinde radikal prostatektomi: onkolojik ve fonksiyonel sonuçları
  Robotik (15 dakika)
  Açık (15 dakika)
16.15 - 16.45 Challenging cases in Prostate Cancer (International)
16.45 - 18.45 PEDİATRİK ÜROONKOLOJİ OTURUMU
16.45 - 17.25 Adölesan varikosel 2018
  Pediatrik ürolog perspektifi ve laparoskopik varikoselektomi (20dk)
  Erişkin ürolog perspektifi ve mikrocerrahi varikoselektomi (20dk)
17.25 - 18.45 Hipospadias 2018
  Distal hipospadias standart cerrahisi (20dk)
  Flaps and grefts in hypospadias surgery when and how to use it? (20dk)
  Proximal hypospadias; single stage repair with TIP (20dk)
  Proximal hypospadias; çift aşamalı onarım (20dk)
SALON 1
13.00 - 15.45 ANDROLOJİ OTURUMU
  Androlojik acillerde tedavi algoritmi (slayt + video gösterimi destekli)
  Moderatör:
13.00 - 13.15 Priapizm
13.15 - 13.30 Penil fraktür
13.30 - 13.40 Testis torsiyonu
13.40 - 13.50 Fimozis/sünnet komplikasyonu
13.50 - 14.00 Uretra yaralanması
  PANEL
14.00 - 15.00 Androlojide zor olgular: Tanı ve tedavide yenilikler
  PANEL
  BPH tedavisinde yeni yaklaşımlar (45 dak)
  Moderatör:
15.00 - 15.15 Tedavi kararında etkili faktörler (PSA; ED varlığı vs)
15.15 - 15.30 Medikal tedavide güncelleme: İlaç farklılıkları, karşılaştırmalı çalışmalar
15.30 - 15.45 Minimal invaziv cerrahi tedavide en iyisi hangisi?
15.45 - 16.45 PENİL PROTEZ KURSU
15.45- 16.05 Penil protez teknolojisinde yenilikler
16.05 - 16.25 Standart penil protez implantasyonu
16.25 - 16.45 Penil protez implantasyonunda komplikasyonların yönetimi
16.45 - 18.15 ENDOÜROLOJİ OTURUMU
  Prostat Kanserinde Farklı edavi Yöntemler Paneli
16.45 - 17.00 Brakiterapide güncel durum
17.00 - 17.15 Kriyoablasyon/HİFU
17.15 - 17.30 Laparoskopik radikal prostatektomi
17.30 - 17.45 Robotik radikal prostatektomi
17.45 - 18.00 Robotik perineal radikal prostatektomi   
18.00 - 18.15 Tartışma
SALON 2
13.00 - 14.00 MAKALE NASIL YAZILIR?
13.00 - 13.10 Makalede yazarlar ve başlığın seçimi ve özetin yazımı
13.10 - 13.30 Makalede giriş, gereç ve yöntem nasıl yazılır?
13.30 - 13.40 Makalede bulguların yazılması ve tablo ve şekillerin kullanımı
13.40 - 13.50 Tartışma bölümü nasıl yazılır?
13.50 - 14.00 Kaynakların yazımı ve atıf düzenleme programlarının kullanımı
14.00 - 15.00 Ara
15.00 - 16.30 İNKONTİNANS/FONSİYONEL ÜROLOJİ OTURUMU
15.00 - 15.10 Kadınlarda üretral ve paraüretral hastalıklar
15.10 - 15.20 Rekürren üriner sistem enfeksiyonları: İmmünite, biofilm tabaka ve klinik önlem
15.20 - 15.30 İnterstisyel sistitte intravezikal tedaviler
15.30 - 15.40 MUS sonrası denovo sıkışmanın yönetimi
15.40 - 15.50 Fonksiyonel ürolojide robotik cerrahi uygulamalar
15.50 - 16.00 Hipoaktif mesanede medikal ajanlar kullanalım mı?
16.00 - 16.30 Panel: Postprostatektomik inkontinans
16.30 - 17.00  
17.00 - 18.45 SÖZLÜ SUNUMLAR-1
SALON 3
13.00 - 13.30 ÜROLOJİ TARİHİ OTURUMU
13.30 - 15.00 Ara
15.00 - 17.15 LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ KURSU
15.00 - 15.20 Giriş, günümüzde laparoskopik nefrektominin yeri
15.20 - 15.40 Laparoskopik böbrek anatomisi (video) 
15.40 - 16.00 Transperitoneal assendan nefrektomi (Semi-Live)    
16.00 - 16.20 Transperitoneal assendan nefrektomi (Semi-Live)  
16.20 - 16.40 Retroperitoneal nefrektomi (Semi-Live)  
16.40 - 17.00 İntraoperatif komplikasyonlar (videolar eşliğinde)
17.00 - 17.10 Sorular ve tartışma
17.15 - 19.00 VİDEO SUNUMLARI-1
  27 Ekim 2018, Cumartesi
ANA SALON
07.00 - 08.15 BAŞARILI BİLDİRİLER OTURUMU
08.15 - 09.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Türk Üroloji Derneği Genel Sekreteri
  Türk Üroloji Derneği Başkanı
  27.Ulusal Üroloji Kongresi Onursal Başkanı
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
09.00 - 12.30 ESU SESSION
09:00 - 09:05 European School of Urology: A unique possibility for urological education
09.05 - 09.25 EAU Guidelines recommendations on Imaging in prostate cancer
09.25 - 09.45 Screening and active surveillance for prostate cancer
09.45 - 10.05 Surgical management of lymph node metastases
10.05 - 10.30 Interactive case discussion
10.30 Break
11.00 Genetics and diagnostics in bladder cancer
11.20 Cystectomy vs radiotherapy for bladder cancer
11.40 Role of systemic therapy in bladder cancer: Chemotherapy versus check point inhibitors
12.00 Interactive case discussion
12.30 Close
12.30 - 13.15 UYDU SEMPOZYUMU
13.15 - 14.00  Yemek
14.00 - 14.45 UYDU SEMPOZYUMU
14.45 - 17.45 ESUT SESSION
  Advances in RIRS
  Advances in PCNL
  Advances in Laparoscopy
17.45 - 18.30 ASİSTANLAR YARIŞIYOR
SALON 1
8.Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi
08.00 - 09.00 Kayıt
09.00 - 09.30 Açılış konuşmaları  
  KONFERANS 1
  Oturum Başkanı: Nevin Kanan
09.30 - 10.00 Ürolojide Hemşirelik Araştırmaları
10.15 - 10.30 Tartışma
10.30 - 11.00 Ara
  PANEL 1
  Mesane Kanserinde Tedavi ve Bakım
  Oturum Başkanı: Ayfer Özbaş
11.00 - 11.20 Mesane Kanseri ve Komplikasyonları
11.20 - 11.40 Mesane Kanseri  Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım
11.40 - 12.00 Stoma İle Yaşam
12.00 - 12.20 Mesane Kanserinin Konservatif Yönetimi
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30  Yemek
  KONFERANS 2
  Üroloji Hastasında Sıvı - Elektrolit İzlemi
  Oturum Başkanı: Nurhan Bayraktar
13.30 - 14.00 Sıvı Elektrolit Asit - Baz Dengesini Sürdürmede Hemşirenin Rolü
14.00 - 14.15 Tartışma
  PANEL 2
  Laparoskopik Cerrahide Bakımın Sürdürülmesi
  Oturum Başkanı: Emine İyigün
14.15 - 14.35 Laparoskopik  Cerrahide Hemostaz
14.35 - 14.55 Laparoskopik Aletlerin Temizliği ve Sterilizasyon Protokolü
14.55 - 15.10 Tartışma
15.10 - 15.30  Kahve Arası
  KONFERANS 3
  Oturum Başkanı: Ümmü Yıldız Fındık
15.30 - 16.00 Üroloji Hastasında Ağrı Yönetimi
16.10 - 16.15 Tartışma 
16.15 - 17.15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanı: Ezgi Seyhan Ak, Elif Gezginci
SALON 2
14.00 - 14.45 TÜAK TOPLANTISI (Kapalı oturum)
SALON 3
14.00 - 15.00 TÜRKİYE ESRU OTURUMU
  28 Ekim 2018, Pazar
ANA SALON
08.00 - 10.00 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
08.00 - 08.15 Kasa invaze olmayan mesane kanserinde varyant histoloji ve klinik önemi
08.15 - 08. 30 Kasa invaze olmayan mesane kanserinde güncel ve gelecek vaat eden tedaviler
08.30 - 08.50 Radikal sistektomi tekniklerinin etkinliğinin karşılaştırılması: Açık-Robotik
08.50 - 09.10 Mesane kanserinde genişletilmiş lenf nodu diseksiyonunun rolü
09.10 - 09.30 Mesane kanserinde immünoterapi
  Mesane kanseri zor olgular- Panel
10.00 - 10.45 UYDU SEMPOZYUMU
10.45 - 12.45 TÜD-ESFFU ORTAK TOPLANTISI
10.45 - 11.00 EAU Kılavuzları AAM’de en iyi medikal tedavi yaklaşımını gösteriyor mu?
11.00 - 11.20 Update on the indications of botulinum toxin type A for bladder dysfunctions
11.20 - 11.35 SUI tedavisinde EAU 2018 güncellemeleri
11.35 - 11.55 What is new in the treatment of post-prostatectomy male stress incontinence?
11.55 - 12.15 Reconstruction of radiation induced urethral strictures 
12.15 - 12.45 Karşıtlıklar paneli: Ön ve arka kompartman onarımlarında
  - ‘’neden meş kullanmam?’’
  - ‘’neden meş kullanırım?’’
12.45 - 13.30  Yemek
13.30 - 14.15 UYDU SEMPOZYUMU
14.15 - 16.15 TÜD-ESFFU Ortak Toplantısı
14.15 - 14.35 Urethral reconstruction update - a Texan perspective 
14.35 - 14.55 Bulber üretral darlıkların yönetimi
14.55 - 15.15 Genitourinary trauma review
15.15 - 15.35 Management of bladder dysfunction in SCI patients
15.35 - 15.50 Videolar eşliğinde augmentasyon sistoplasti: Ne zaman, nasıl?
15.50 - 16.15 Panel: Difficult cases in functional urology
16.15 - 17.00 UYDU SEMPOZYUMU
17.00 - 17.30 GENEL ÜROLOJİ OTURUMU
  Majör ürolojik girişimlere ameliyat öncesi, esnasında ve sonrasında güncel yaklaşım
17.30 - 18.30 AVRASYA ÜROLOJİ OTURUMU
17.15 - 17.30 Salvage radical prostatectomy for recurrence of prostate cancer after radiotherapy
17.30 - 17.45 HOLEP. Safe and effective for big prostate
17.45 - 18.15 Testis Cancer - Challenging cases  
SALON 1
08.00 - 10.00 ENDOÜROLOJİ OTURUMU
  Oturum Başkanı:
08.00 - 08.20 PCNL’ de pozisyon:Hangisini tercih ederim? (prone/supine)
  Supine:
  Prone:
08.20 - 08.40 Üriner sistem taş hastalığında laparoskopinin yeri var mı?
08.40 - 09.00 RİRCde yeni gelişmeler var mı?     
09.00 - 10.00 Üriner sistem taş hastalığının tedavisinde kabus oturumu (olgular eşliğinde komplikasyon ve yaklaşım)
10.00 - 12.30 TRANSPLANTASYON OTURUMU
  Oturum Başkanı:
10.00 - 10.15 What urologists need to know about renal transplantation
10.15 - 10.30 Renal transplantasyonda immunosupresyon
10.30 - 10.50 Renal transplantasyonda yaşlı donör ve alıcıların getirdiği zorluklar
11.10 - 11.30 How do I do a donor nephrectomy? (Step by step)
11.30 - 11.50 Renal transplantasyon: Açık teknik ve komplikasyonlar  
11.50 - 12.10 Renal transplantasyon: Laparoskopik/Robotik  
12.10 - 12.30 Complications of renal transplantation  
12.30 - 13.30  Yemek
13.30 - 14.30 ADLİ TIP OTURUMU
14.30 - 16.30 Video Sunumları-2
16.30 - 18.30 Sözlü Sunumlar-2
SALON 2
08.00 - 10.00 ÇOCUK ÜROLOJİSİ OTURUMU
  KARŞITLIKLAR OTURUMU
  Oturum Başkanı:
08.00-08.20 Antenatal Hidronefrozda antibiyotik profilaksisi;
  Yapılmalıdır (10dk)
  Gereksizdir (10dk)
08.20 - 08.40 İnmemiş testiste hormonal tedavi;
  Faydalıdır (10dk)
  Faydasızdır (10dk)
08.40 - 09.00 VUR cerrahisinde Üreteral reimplantasyonda avantajlı teknik;
  İntravezikaldir (Cohen) (10dk)
  Ekstravezikaldir (Lich-Gregoir) (10dk)
09.00 - 09.20 Çocuklarda 1-2cm arası böbrek alt pol taşlarında;
  PNL tercih edilmelidir (10dk)
  RIRS tercih edilmelidir (10dk)
09.20 - 09.40 UPJ darlığında piyeloplasti;
  Açık cerrahi avantajlıdır (10dk)
  Lap/robotik cerrahi avantajlıdır (10dk)
09.40 - 10.00 İşeme disfonksiyonunda biyofeedback;
  Uygulanmalıdır (10dk)
  Gereksizdir (10dk)
10.00 - 11.00 VUR 2018: Güncel tanı ve yaklaşım
10.00 - 10.15 VUR'da etiyoloji ve fizyopatoloji: VUR neden önemli?
10.15 - 10.30 Kimlerde VUR düşünmeliyiz? : Güncel tanı yaklaşımları
10.30 - 10.45 VUR' de tedavi: Kimleri tedavi edelim? Nasıl tedavi edelim?
10.45 - 11.00 VUR'da cerrahi tedavi yöntemleri
11.00 - 12.30 ÇOCUK ÜROLOJİSİ OTURUMU
  NÖROJEN MESANE OTURUMU
  SPİNA BİFİDAYA BAĞLI NÖROJEN MESANELİ ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK VE RENAL PROTOKOL
11.00 - 11.15 Spina bifidalı yenidoğanların değerlendirilmesi ve takibi
11.15 - 11.30 Temiz aralıklı kateterizasyonun zamanlaması ve optimizasyonu
11.30 - 11.45 Antibiyotik profilaksi ve antikolinerjik tedavi kime, ne zaman başlanmalı ve ne kadar kullanılmalıdır?
11.45 - 12.00 Spini bifidalı çocuklarda ürodinami ne zaman ve nasıl uygulanmalıdır? Örneklerle ürodinami optimizasyonu
12.00 - 12.30 Urologic surgery for patients with neurogenic bladder; when and how?
12.30 - 13.30  Yemek
13.30 - 15.30 ADRENAL HASTALIKLARA YAKLAŞIM KURSU
  Kurs Başkanları:
13.30 - 13.40 Klinik videolar eşliğinde laparoskopik adrenal anatomisi
13.40 - 13.50 Günümüzde laparoskopik adrenalektominin yeri
13.50 - 14.05 Adrenal kitlelerin endokrinolojik değerlendirmesi
14.05 - 14.15 Laparoskopik adrenalektomi endikasyonları ve hasta hazırlığı
14.15 - 14.35 Transperitoneal laparoskopik total adrenalektomi (Semi-live) 
14.35 - 14.55 Retroperitoneal laparoskopik total adrenalektomi (Semi-live)
14.55 - 15.10 Laparoskopik parsiyel adrenalektomi
15.10 - 15.20 İntraoperatif  komplikasyonlar
15.20 - 15.30 Sorular ve Tartışma
15.30 - 16.30 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
  Oturum Başkanı:
15.30 - 15.45 Prostat kanserinde refleks testlerin (serum, idrar, doku biyobelirteçleri) kullanımı
15.45 - 16.00 Prostat kanserinde aktif izlem kriterleri genişliyor mu? 
16.00 - 16.15 Multiparametrik prostat MR ilk prostat biyopsi öncesinde mi yapılmalı?  
16.15 - 16.30 Prostat kanseri tedavi kararını vermede PET-BT’nin güncel yeri nedir?
16.30 - 16.45 Ara
16.45 - 18.45 Sözlü sunumlar-3
SALON 3
08.00 - 10.00 STRES ÜRİNER İNKONTİNANS VE POP CERRAHİLERİ KURSU
08.00 - 08.40 İndeks Hastada Stres Üriner İnkontinansın Cerrahi Tedavisi
08.00 - 08.10 Endikasyonlar, ne zaman cerrahi?
08.10 - 08.30 Videolar eşliğinde tekniklere ait cerrahi noktalar
  *TOT
  *TVT
  *Mini-sling
08.30 - 09.10 Nüks Stres Üriner İnkontinansın Cerrahi Tedavisi
08.30 - 08.40 Nüks stres üriner inkontinansın yönetimi
08.40 - 09.00 Videolar eşliğinde tekniklere ait cerrahi noktalar
  *Burch kolpopeksi
  *Pubovajinal sling
09.00 - 09.10 SUI cerrahisi komplikasyonları
09.10 - 10.00 Pelvik Organ Prolapsuslarında Cerrahi Tedavi
09.10 - 09.20 Pelvik organ prolapsuslarında değerlendirme ve cerrahi endikasyonlar
09.20 - 09.50 Videolar eşliğinde tekniklere ait cerrahi noktalar
  *Sistosel onarımı (meşsiz)
  *Sistosel onarımı (meşli)
  *Laparoskopik sakrokolpopeksi
  *Robotik sakrokolpopeksi
09.50 - 10.00 POP cerrahisi komplikasyonları
10.00 - 10.30   Ara
10.30 - 11.30 RIRC KURSU
10.30 - 10.45 Ekipman-donanım
10.45 - 11.00 Adım adım teknik
11.00 - 11.15 Zorlu olgularda RİRC
11.15- 11.30 RİRC’de komplikasyonlar ve korunma
11.30 - 12.30 PNL Kursu
 11.30 - 11.40 Akses teknikleri
11.40 - 11.50 Adım adım teknik
11.50 - 12.00 Mini, ultra-mini, micro-PCNL
12.00 - 12.10 PCNL’ de komplikasyonlar ve korunma
12.10 - 12.20 PCNL’ de EAU guideline önerileri
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30  Yemek Arası
SALON 4
8.Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi
  PANEL 3
  Prostat Kanserinde Tedavi ve Bakım
  Oturum Başkanı: Nurhan Bayraktar
09.00 - 09.20 Prostat Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımları
09.20 - 09.40 Prostat Kanserinde Sistemik Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
09.40 - 10.00 Prostat Kanseri Sonrası Hasta Eğitimi ve İzlemi
10.00 - 10.15 Tartışma
  KONFERANS 4
  Oturum Başkanı: Nevin Kanan
10.15 - 10.45 Ürolojide Diyabeti Olan Hastanın Bakımı
10.45 - 11.00 Tartışma
11.00 - 11.15 Kahve Arası
  PANEL 4
  Olgularla Üriner Sistem Cerrahisinde Bakım
  Oturum Başkanı: Sevilay Şenol Çelik
11.15 - 11.35 Böbrek Taşı Olan Hasta
11.35 - 11.55 Prostat Kanserli Hasta
11.55 - 12.15 Böbrek Kanserli Hasta
12.15 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30 Öğle Arası
  KONFERANS 5
  Oturum Başkanı: Nurhan Bayraktar
13.30 - 14.00 Siber Güvenlik Hasta Güvenliğine Eşittir Güvenli Hasta Verileri
14.00 - 14.15 Tartışma
  PANEL 5
  Üriner İnkontinasta Güncel Bakım Yaklaşımları
  Oturum Başkanı: Ayfer Özbaş
14.15 - 14.35 Erkeklerde Üriner İnkontinans
14.35 - 14.55 Kadınlarda Üriner İnkontinans
14.55 - 15.10 Tartışma
15.10 - 15.30 Kahve Arası
  PANEL 6
  Ürolojide Güncel Yaklaşımlar
  Oturum Başkanı: İkbal Çavdar
15.30 - 15.50 Üroloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar
15.50 - 16.10 Ürolojide ERAS Protokollerinin Kullanımı
16.10 - 16.30 Tartışma
  KONFERANS 6
  Oturum Başkanı: Ümran Dal
16.30 - 17.00 Üriner Sistem Hastalıklarında Psikososyal Yaklaşım
17.00 - 17.15 Tartışma
17.15 - 18.15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanı: Aylin Aydın Sayılan, Vildan Gökçe
  29 Ekim 2018, Pazartesi
ANA SALON
08.00 - 09.00 İNKONTİNANS/FONKSİYONEL ÜROLOJİ OTURUMU (Videolar eşliğinde)
08.00 - 08.10 Otolog fasya – Transobturator midüretral sling
08.10 - 08.20 Anterior vajinal duvar örme
08.20 - 08.30 Anterior vajinal duvar askısı
08.30 - 08.40 Sakrospinöz ligaman fiksasyonu
08.40 - 08.50 Sakral nöromodülasyon
08.50 - 09.00 Transkorporeal artifisyel üriner sfinkter
09.00 - 10.00 GENİTOÜRİNER REKONSTRÜKSİYON OTURUMU (Videolar eşliğinde)
09.00 - 09.20 Ventral Onlay BMG Üretroplasti
09.20 - 09.40 Dorsal Onlay BMG Üretroplasti
09.40 - 10.00 Posterior üretroplasti
10.00 - 10.30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
10.30 - 12.30 ANDROLOJİ OTURUMU
10.30 - 11.30 PANEL
  Obezite, radikal pelvik cerrahiler ve orgazm, ereksiyon ve ejakulasyon fonksiyonları  
10.30 - 10.45 Obezite ve ürolojik kanserler
10.45 - 11.00 Obezitede ereksiyon, ejakulasyon ve orgazm ilişkisi ve tedavisi
11.00 - 11.15 Radikal pelvik cerrahiler sonrası ED’yi nasıl tedavi ederim
11.15 - 11.30 Radikal pelvik cerrahiler sonrası orgazm ve ejakulasyon sorunlarını nasıl tedavi ederim
11.30 - 12.00 PANEL
  İnfertil erkeğin güncel değerlendirme ve tedavisi
  Semen analizine göre infertil erkeğin değerlendirilmesi ve klinik anlamı
  Çocuktan erişkine genetik bozukluğa sahip erkeğe sistemik bakış
  TESE-IVF/ICSI başarısız erkeğe yaklaşım
  İnfertilitede kök hücre çalışmalarında güncel durum
SALON 1
08.00 - 10.00 GENEL ÜROLOJİ OTURUMU
  Oturum Başkanı:  
  Yüksek dereceli böbrek travmalarına yaklaşımda 2018’de neredeyiz?
  Üreteroileal anastomoz darlıklarında tedavi yöntemleri
  Ürorektal fistül onarımı: Perineal? Non-perineal?
  Genital travmalara yaklaşım
  Oturum Başkanı:  
  Ürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisi
  Ürosepsis ve septik şoka yaklaşım
  Uretrit hastalarına güncel yaklaşım
  Üroloji pratiğinde antikoagülan ve antiplatelet kullanımı
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 12.30 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
10.30 - 10.45 Üst üriner sistem ürotelyal kanserde endoürolojik yaklaşım ve topikal terapi
10.45 - 11.00 Nefroüreterektomi: cerrahi teknikler
11.00 - 11.15 Testis kanseri kılavuzundaki son değişiklikler 
11.15 - 11.30 Post-kemoterapi RPLND
11.30 - 11.40 Küçük renal kitlelerde biyopsi ve aktif izlem
11.40 - 11.50 Parsiyel nefrektomide renal fonksiyon koruma yöntemleri
11.50 - 12.00 Böbrek kanserinde neo-adjuvan ve adjuvan tedavi
12.00 - 12.30 Oligometastatik böbrek kanseri tedavisi
  Tedavi kararında potansiyel biyobelirteçler nelerdir?
  Sitoredüktif nefrektominin ideal zamanı nedir?
  Radyoterapinin yeri nedir?
SALON 2
08.00 - 10.00 ENDOÜROLOJİ OTURUMU
  Laparoskopik/Robotik Üroloji Oturumu
08.00 - 09.00 Laparoskopik/robotik üro-onkolojik girişimlerde kabus oturumu (olgular eşliğinde komplikasyon ve yaklaşım) - ALT ÜRİNER SİSTEM 
09.00 - 10.00 Laparoskopik/robotic üro-onkolojik girişimlerde kabus oturumu) olgular eşliğinde komplikasyon ve yaklaşım) - ÜST ÜRİNER SİSTEM
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 12.00 ENDOÜROLOJİ OTURUMU
  Ürolojide Lazer Kullanımı
10.30 - 10.45 Üriner sistem darlıklarında lazer kullanımı
10.45 - 11.00 Ürolojik malignitelerde lazer kullanımı
11.00 - 11.15 Üriner sistem taş hastalığında lazer kullanımı
11.15 - 11.30 KTP lazer
11.30 - 11.45 Holmium-YAG lazer
11.45 - 12.00 Diode lazer